Prijslijst


Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW en inclusief nabewerking. De kilometervergoeding bedraagt 40 cent per kilometer. Alle foto's worden opgeleverd in een online galerij waar alle foto's in hoogste resolutie kunnen gedownload worden.


VDCfotografie kent twee tarieven: een standaardtarief en een aangepast tarief

Standaard tarief


€45 per uur / 1u nabewerking/uur

Het standaardtarief is mogelijk voor eventfotografie, fotoreportage en fotojournalistiek. Voor langere shoots, eventueel op meerdere dagen, kan een korting bekomen worden.
Elk uur fotografie wordt gekoppeld aan een uur nabewerking.

Aangepast tarief


€45 per uur / 2u nabewerking/uur

Het aangepast tarief geldt voornamelijk voor huwelijksfotografie. Boekingen kunnen hier steeds gepaard gaan met een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Elk uur fotografie wordt gekoppeld aan twee uur nabewerking.

FAQ

Mijn fotonoden vallen niet onder één van de geleverde diensten. Kan je mij toch helpen?

Fotografie is een heel breed medium met een ontelbaar aantal vertakkingen. De ‘diensten’ zijn genres waar ik zelf vertrouwd mee ben en expertise mee heb opgebouwd. Toch is mijn skillset breed en hou ik best van een uitdaging. Stuur gerust een mailtje, en dan bekijken we samen wat ik voor jou kan betekenen.

Een fotoshoot lijkt me leuk, maar wat als ik niet graag poseer?

Niemand poseert graag. Een camera op jou gericht hebben maakt iedereen onwennig. Inclusief mijzelf. Ik kan zelf slechts op mijn gemak zijn als jullie dat zijn. Daarom richt ik mij steevast op het spontane. In plaats van braaf op een stoel te lachen naar het vogeltje, moeten jullie gewoon jezelf zijn. In mijn ervaring levert dat meer persoonlijke foto’s op, en dat is uiteindelijk waar het om draait. Iedereen kent wel de typische communiefoto, maar wat als je kind graag voetbalt, danst, muziek speelt, … ? We kunnen daar ook rond werken.

Waar ben je gevestigd?

Mijn bureau bevindt zich in regio Dilbeek, maar ik werk uitsluitend op locatie. Ik neem opdrachten aan in heel Vlaanderen en Brussel.

Hoeveel foto's zal ik ontvangen?

Wat mij tekent, is mijn passie voor fotografie. Ik doe dit omdat ik het graag doe. Daarom heb ik altijd de neiging om te ‘overshooten’. Geen ‘u krijgt 10 foto’s van deze shoot’ bij mij. Ik lever jullie alle geslaagde foto’s digitaal aan.

Wat doe ik aan? Heb ik make-up nodig? Paniek, paniek, paniek.

Niets moet, alles mag. Als jij net voor de shoot nog even naar de kapper wilt is dat helemaal ok. Heb je liever een weelderig haardos? Ook goed. Hetzelfde geldt voor kledij. Alhoewel er een paar instructies zijn (die worden meegedeeld via mail, zoals het vermijden van gestreepte patronen in kledij), doet niets mij meer plezier dan in elk klein detail authenticiteit na te streven. En dat betekent vooral: doen waar jij je goed bij voelt.

Worden foto’s bewerkt?

Foto’s worden genomen in het RAW-formaat maar opgeleverd in JPEG. Door de aard van RAW-bestanden is het steeds noodzakelijk een grondige nabewerking te doen.

Wat als ik moet annuleren of wil herboeken, bijvoorbeeld door weeromstandigheden?

Plotse veranderingen zijn voor niemand leuk, maar vaak ook niet te voorkomen. Indien het op het moment van een buitenopname zal regenen (indien dit de voorspelling is één of twee dagen voor afspraak), bied ik een kosteloze herboeking aan. Voor andere reden verwijs ik steeds door naar onderstaande verkoopsvoorwaarden, die bijgevoegd zijn bij elke offerte en factuur.

Volledige verkoopsvoorwaarden


Speciale verkoopsvoorwaarden omtrent Covid-19

1)     De fotograaf verbindt zich ertoe tijdens het uitvoeren van opdrachten steeds de opgelegde veiligheidsmaatregelen te respecteren inzake bescherming en het behouden van afstand.

2)     Indien nodig, voorziet de opdrachtgever een document met toelating tot het fotograferen op de nodige locaties.

Verkoopsvoorwaarden

1)     Alle relaties tussen fotograaf en opdrachtgever worden geregeld door deze verkoopsvoorwaarden waarvan enkel mag worden afgeweken mits de uitdrukkelijke en geschreven toestemming van de fotograaf.

2)     Het geleverde aantal foto’s ligt niet op voorhand vast, tenzij anders afgesproken, en is onderhevig aan de omstandigheden van het fotograferen. De fotograaf verbindt zich ertoe steeds een minimum aantal foto’s te voorzien zoals gesteld in de offerte. Specifieke verwachtingen omtrent beelden dienen vastgelegd te worden in een ‘shotlist’ die enkel na aftekening kan worden ingecalculeerd in het uitoefenen van de fotografische activiteit.

3)     In het geval van slecht weer (bij buitenlocaties), zal de fotograaf de opdrachtgever zo snel mogelijk contacteren om een nieuwe datum af te spreken. Deze herboeking gebeurt zonder toeslag.

4)     Het is de verantwoordelijkheid van de fotograaf beelden te kiezen en te bewerken overeenkomstig zijn eigen stijl en niet-gekozen of mislukte foto’s niet te gebruiken. Deze foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden door de opdrachtgever.

5)     De boeking van de fotograaf door de opdrachtgever is pas definitief na het betalen van het voorschot. Dit voorschot fungeert tevens als annulatiekost.

6)     Het auteursrecht op de gemaakte foto’s bevinden zich steeds bij de fotograaf. Indien overdracht van rechten gewenst is, wordt dit vermeld op de factuur en ontvangt de opdrachtgever steeds een lijst van de foto’s waarvan de rechten worden overgedragen. De opdrachtgever geeft hiervoor aan voor welke media de rechten gekocht worden.  

7)     Ongeacht de overdracht, behoudt de oorspronkelijke auteur het recht beelden te gebruiken voor marketing en portfolio. Dit omvat bijvoorbeeld publicatie op de eigen website of sociale media.

8)     Bij inbreuk op het auteursrecht, zoals de reproductie of commercialisering van foto’s gemaakt in het kader van de opdracht, zal er gevraagd worden deze activiteiten te staken. Eventueel kan een schadevergoeding worden gevraagd.

9)     Gemaakte foto’s worden bijgehouden door de fotograaf voor auteursrechtelijke en/of archiefredenen. Het is echter de verantwoordelijkheid van de klant om, na oplevering, zelf te voorzien in opslag voor de gemaakte foto’s. Bij verlies en een aanvraag tot tweede oplevering kan een toeslag worden aangerekend.

10)  Facturen worden betaald binnen de 20 werkdagen. Bij herinnering kan een administratieve toeslag worden aangerekend. Indien de factuur onbetaald blijft na twee herinneringen wordt dit doorgegeven aan een incassobureau.

11)  Bijbestellingen zoals printwerk worden pas geproduceerd en verzonden na betaling. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor schade opgelopen tijdens de verzending.

12)  De fotograaf is niet verantwoordelijk voor de niet-oplevering van fotomateriaal in geval van het niet-toegankelijk zijn van de afgesproken locatie. Dit in het geval van overmacht, optreden van de overheid, administratieve beperkingen, stakingen of vertragingen in het vervoer. Indien deze overmacht blijvende is hebben zowel fotograaf als opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen.

13)  Bij ziekte verbindt de fotograaf zich ertoe een oplossing te voorzien voor niet-uitgevoerde opdrachten in samenspraak met de opdrachtgever.

14)  In geval van fabricagefouten of schade ten gevolge van een derde of overmacht blijft de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de herstelling of vervanging.

15)  De opdrachtgever levert gerechtelijke of administratieve toelating aan indien dit nodig is voor het uitvoeren van de opdracht.

16)  Deze overeenkomst is onderwerpen aan het Belgisch Recht. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken.